Skip to main content

Privacybeleid NV LACTIS Pur Natur SA

Laatst bijgewerkt op 24/05/2018

NV LACTIS Pur Natur SA hecht belang aan uw privacy.

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt.

Bijvoorbeeld bij de aanvraag van meer informatie via webformulieren. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader om een antwoord te geven op de vraag. Indien er geen verdere opvolging gevraagd wordt, zullen de gegevens verwijderd worden. Indien de gebruiker gegevens invult op een invulformulier of ons deze gegevens toestuurt per e-mail, gebruiken we deze enkel om in dat kader te antwoorden, tenzij de gebruiker zelf aangeeft verder op de hoogte gehouden te willen worden. Dit zijn in principe naam, voornaam, e-mailadres en mogelijk ook telefoonnummer, bedrijf en functie. Ook de correspondentie die we met de gebruiker voeren, houden we bij.

Bijvoorbeeld bij het inschrijven op een nieuwsbrief. Er wordt steeds een toestemming gevraagd om in te schrijven onze nieuwsbrief te ontvangen. Enkel de relevante gegevens zijnde naam en emailadres worden bewaard. Afmelden kan in de uitschrijvingsmodule in de nieuwsbrief zelf, of u kan contact opnemen via Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. met de beheerder van deze site.

Bijvoorbeeld bij het deelnemen aan een actie/wedstrijd op de site. De persoonsggevens zullen enkel gebruikt worden in het kader van de actie/wedstrijd. Eenmaal deze afgelopen en verwerkt is, worden alle gegevens binnen een duidelijk omschreven periode (1 maand) volledig verwijderd.

NV LACTIS Pur Natur SA heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, teneinde te voorkomen dat de er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien., dan verwijderen wij die informatie.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven of doorverkocht aan derden die deze gegevens zelf willen gebruiken. We maken wel gebruik van bepaalde services (websitehosting, e-mailclients [zoals Outlook], back-up en dataopslag [zoals Dropbox], enz.) en analyse van uw webbezoek [zoals Google Analytics]). Deze dienstverleners mogen uw gegevens niet gebruiken, maar ze staan wel op hun servers, zodat ze ze strikt gezien wel ontvangen (en verwerken). Maar uiteraard geven zij ons de nodige garanties dat je gegevens daar veilig staan. Ze zijn immers ook gehouden tot de doeleinden opgenomen in onze privacyverklaring. Het is ons gerechtvaardigd belang om voor deze doeleinden gegevens met deze partijen te delen.

We delen informatie met gelieerde bedrijven waar NV LACTIS Pur Natur SA een belang in heeft en dochterondernemingen voor zakelijke doeleinden, zoals interne administratie en het promoten van onze producten. Het is ons gerechtvaardigd belang om voor deze doeleinden gegevens met deze partijen te delen.

We kunnen uw persoonsgegevens delen in het geval van fusie, overname of verkoop van al onze of een deel van onze activa. Uiteraard zullen we u hierover informeren via e-mail en/of een duidelijk zichtbare mededeling op onze website en u informeren over uw rechten.

We nemen de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens uiterst serieus. Hoewel we redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens die we verzamelen te beschermen, is geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar.

We gebruiken een scala aan passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van informatie over u kan plaatsvinden. We bewaren de persoonsgegevens die u verstrekt bijvoorbeeld op computersystemen met beperkte toegang en in gecontroleerde omgevingen. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze externe dataleveranciers passende beveiligingsmaatregelen bieden.

Bovendien gebeurt de bescherming - op vlak van webhosting - van de verwerkte gegevens door de data op de webserver te encrypteren, door dat de site voorzien is van https protocol, door dat er dagelijkse back-ups gemaakt worden, door dat er firewall bescherming is, door dat alle verwerkte persoonsgegevens binnen de Europese Unie bewaard worden.

Mocht er ondanks alle voorzorgen toch een datalek zijn, komt er binnen de 72 uur een verplichte melding. Vervolgens stellen wij dan ook alles in het werk om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen en werken we ons beveiligingsbeleid bij om gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 25/05/2018 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. De gebruiker heeft het recht en kan ten alle tijde de verwijdering van alle persoonsgegevens vragen. Dit kan gratis en eenvoudig via Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.. Indien van toepassing kan een bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) gevraagd worden.

Bij het bezoeken van onze website verzamelen wij enkel die gegevens die nodig zijn voor het functioneren en het verbeteren van onze website. Dit gebeurt via “cookies”. Meer info vindt u in ons Cookiebeleid. Hierbij verkrijgen wij ook technische informatie, met inbegrip van het internet protocol (IP) adres dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, browsertype en -versie, de instelling van de tijdzone, browser plug-in types en versies, het besturingssysteem en platform. NV LACTIS Pur Natur SA kan met Google Analytics anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Indien u vragen heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens, gelieve ons te contacteren via Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Tenzij anders vermeld, is NV LACTIS Pur Natur SA verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we verzamelen en waarop deze Privacyverklaring van toepassing is. Ons adres is: Bergensesteenweg 706, B-1600 Sint-Pieters-Leeuw, België.

Wij kunnen dit Privacybeleid indien nodig aanpassen of updaten wanneer wij dit nodig achten of daartoe door de wet worden verplicht. Herlees deze dan ook regelmatig. Wanneer we deze verklaring bijwerken, zullen we de datum achter ‘Laatst bijgewerkt’ bovenaan de verklaring aanpassen. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in de Verklaring of in de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, stellen we u hiervan op de hoogte door een kennisgeving van de wijzigingen te plaatsen voordat deze van kracht worden of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze Verklaring regelmatig opnieuw te lezen voor meer informatie over hoe we uw informatie gebruiken en beschermen.”